slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

m0rten

[forfatter-bilde]
militæret [ 05.02.2003 ]

Eg militæriserar.
Uten trusar.
Eg rusar meg på.
kaviar.

Bananar.

Salege er dei som blandar.
Både bananar og kaviarar.

eg selg ikkje marsjstøvlane mine
dei er ikkje godtluktande,
men so stadig ikkje svikande.

dei varmar mine slibrige lem heile dagen.

eg dykkar ned i orimeligheiter med følgjande motiv: " slepp ikkje sersjantane laus, da blir det verskrig! "