slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

m0rten

[forfatter-bilde]
togslyngel [ 05.02.2003 ]

"Kvifor er det krig?"
Togføraren såg slibrig mot meg, mens eg tufta kjønnet mitt saleg mot vindauget.

Eg repliserte kvikkt: " kvifor trur du ditt skamferte slim-yngel? "

"fordi"

"eg ynsje det var meir slikt! Med prostata-saus i telegg" svarte han på ein måte som kunne verka ein smule bitter.

Eg slo han helselaus mens eg sang sputnik sangar.
i særleik dei frå "sputnik 7" kasetten.