slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

m0ooo0ten

[forfatter-bilde]
Griske Per Giske. [ 10.02.2003 ]

Griske Per Giske lignar på lofotfiske
luktar hyse-slo gjer han faen tykje meg og.

Men det er faktisk ikkje han saka handlar om i dag. Eg har meir en nok å tenkje på, enn å ofre mine tankar på en homojævel med balsam i fjertholet.

Sjå! Vesst du ikkje fattar at livet kun slantrar seg sakte, slimaktig avgårde mens du blir blenda av kjøn som tørpular på televisjonsaparatar, sku du vøre skoten på open gate.

Men det er heller ikkje det som er på dagsordra i dag heller.

Eg snakkar nemleg om det som verkjeleg er meininga med livet. Er det lukta av maltraktert torsk tidleg om morgonen før du i det heiletatt har tenkt tanken på noko anna?

Jau. Det er faktisk det som er meininga. Forstår du ikkje det kan du gå å dauue bak ein traktor. Eller eventuellt ein grøn container. Legg deg oppi og bli litt forderva før deg finn deg. Da hadde eg vorte glad og slibrig.