slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

Kløverspelaren Emil

[forfatter-bilde]
Forskarar og stønadar [ 24.02.2003 ]

Milliardararar av forskararar importerte en bråte kosovoalbanararar til å drive med horarararar som fikk et særs godt honorararar på millionarararar av kronararar som føyrte til at man fikk milliardarararar av konarararar til å gjøre opprøyr.

Eg fekk til ein stønad til å skrive ein søknad, for å ha ein dugnad, slik at vi hadde råd til ein bunad som skulle henge så fint på ein marknad!

Eg liker den store nadleiken! Ein stor, flott og gild samling av vårt folk. Eg liker å hoppe om kapp med potet i skje.