slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

talin

[forfatter-bilde]
kjensleg høyring [ 18.09.2001 ]

eg gjekk ein dag i gata; positiv haldning.
folka fekk kaffen i vrangstrupen da dei såg
at eg hadde eit tv-apparat i buken. eg hadde
kutta ut det pinlege overspelet som ofte
kunne høyras blant minoriteten. ein aktør
vaska seg jemnt over heile kroppen i eit
spanande rabalder mens fåglane brøla "opel"!
stemmane deira var hvissande og skarpe og
skar meg langsamt og pinleg i skrittet.
aldri meir gjekk eg på kulturhuset!