slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

morten

[forfatter-bilde]
Lygaren. [ 23.06.2003 ]
Gutn laug mens han sakte kravla.
- Han tykje kor han måtte gjøyma seg.

Far hadde alt ropt ut ukvemsorda,
så gutn både hylte og snavla.

Endeleg en busk og dens fuktige tryggleik.
Akkurat no så kjær og imøtekommande.
Nesten som mors slibrige kjærleik.
Kjeften hans far låt tyngande.

Langt øve på andre sia såg gutn;
Sin Far , han fråda om truten.
Gutn skalv og fikk lyst til å døy.
Men da kom det sanneleg ei fro lita møy.

Gutn og møya fant kjærleiken kvikkt.
Far ana ugla og respekterte jo slikt.
Gutn og møya dei hadde seg lenge og vel.
Når gutn kom heim, slo far han i hjel.


(det høyre med til historia at alle inblanna personar var øve 16 år da hendinga fant stad.)
-----