slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

Nils Baracuda Jr


Guten uten hornhinnar [ 31.01.2006 ]

"Eg ser ein klut i krattet" sa guten,
han va så glad i fåglane.
"Eg skal henta den, og legge den i ei krukke" forsatte han,
uten å tenkje på kven som låg i skråninga.
Guten tok ein trall mens han gjekk nedover langs motorvegen.

Ein framad stoppa han midtskrevs.
"Kva slags dag det er i dag, kva slags dag er det i dag, e det mandag?" spurte fremlingen.
Guten slapp kruttlappane sin ned i trusa, i det han løfta ein kalender ut av lomma.
Stemninga steig i det ein Koalabjørn myste mot dei, med suspekte augo.

"I følge denne er det faktisk ikkje mandag før om sju dagar ..." guten avbraut i det eit stivt, men fuktig objekt ble stuka inn i alle dei naturlege hulromma i kroppen hans.
Penetrasjonen opptok store delar av formiddagen, mens ei gruppe indianarar satt i nætheita og nøut ei god kake. Og er den ikkje ferdig enda, så står dei der og stukar den dag i dag.