slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

Nils Baracuda Jr


Tre vise menn [ 31.01.2006 ]

Å, eg ser dei! Tre vise menn i skomringa!

Den eine går i kappe,
den andre går med sjal,
den tredje har ein kjortel lagd av snø!

Akk, eg ser dei! Tre vise menn på horisonten!

Den eine bringer myrra,
den andre lempar mjød,
den tredje kjørar gaffeltruck med brød!

Ahh, eg ser dei! Tre vise menn, langveisfra!

Den eine fell ei tåre,
den andre slepp ein fis,
den tredje blør fra rektum med eit glis!

Ja, eg ser dei, Tre vise menn, på veg hit!

Den eine vinkar vennleg,
den andre ropar "Hei!",
den tredje spring kjapt bort te
meg og valdtar meg og alle
kamelane mine i ein fei!

No ligg vi her, eg og 24 valdtekne
kamelar. Det nermar seg kvelden...