slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

Zenith


Ein gammal slagar [ 31.01.2006 ]

Eg sat i sofaen og naut ein gammal slagar.
Ein kremtopp var synleg i horisonten.
Eg gjekk for å tappe vasskrana.
Det vanlege kom ut, ein brokkoli.

Brokkolien stappa eg i røva på hundekadavre,
som ligg mellom stuplantane.
Med firsprang sett eg mot døyra, DØYRA.
Ein elg har forvilla seg.

Eg slikkar nasen hans før eg køyrar
hovude inn i rumpa hans og gret, STURLE!
Elgen tykte ikkje særleg om denne handlinga.
Men har ein elg røysterett spør eg?

Eg satte fyr på develskapen!