slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

Zenith


Spissmus og andre buksevekstar [ 31.01.2006 ]

Eg var i ørkenen på kameljakt.
Ein skorpion kraup opp i rektum,
men det gjorde ikkje noko.
Eg trengde massasje.

Det var da eg såg det.
Ei spissmus og andre buksevekstar.

Algebra og andre myter blei gløymd
den dagen da Oddvar Brått kappa av
kjønnshåra mine.

Kvar var dykk da Oddvar Brått pådrog seg Grete Svendsen?

Kaukasus, ein ledning utan nytte.
Ein film har sama tittel.
Eg har vore der å samla buksevekstar.