slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

[forfatter-bilde]
Aktiv folketryggd [ 01.02.2006 ]

Kvifor kjem dykkar tebake att?

"-Eg e bare ein gammel mann,
Som individuell basistakar opphørar ansvar under einkvar tvist" sa eg.

Som eitt ugjenkallelig partnerskap, vaks lovelege hindringar opp fra meg.

Dei skulle ta meg att.
Men som tidligar kummunearbeiar, kunne eg lett slå meg laus.

Eg såg dei hive i seg alt eg hadde i jordkjellaren, alt eg hamstra førre årer.

Borte.

Eg tok på meg andletsvarmaren
å gjekk.