slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

morten

[forfatter-bilde]
Mogleg utbredning [ 04.10.2001 ]

Ikkje ta fra oss den glea,
ikkje ta oss fra den klut;
-som helbredar mens eg kastar opp.
røyst ikkje på partiar
spark dei i testiklane!

Ikkje ta fra oss den glea,
ikkje ta oss fra den grus;
-som helbredar mens eg pular.
slepp ikkje inn albanarar,
spark dei i testiklane!

særleg dei som ikkje kan gå på stylte.

Ikkje kast opp mens maten ventar,
Gå ei over sti med hest,
forkynn forr alle barna
at testiklar smakar best.

Et din siste graut til
du ei sveltar mer. Et ikkje
skum fra hestar.
et heller fra elefantar.

Smør ditt tålmod med flesk mot di panne,
et ikkje lappsko med augo.
Et heller ikkje krut!
Ikkje stå der med smør i ditt fang, gut.
Spar det til rakettane!
Er du heldig, eter vi mogleg noko døydt!
- ja, herleg! noko døydt!

Lær deg språk i alle formar.
Lyg ikkje mens du ryggar.
-Sjå heller etter foglar!
Tyggleik!