slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

talin

[forfatter-bilde]
Hymdens far [ 05.10.2001 ]

Eg e hymdens far. Den vaklande frelsaren med bløte vantar. Vi drap kvarandre ein haustdag mens djura heva buken og fortæra sin dyrebare albatross. Ormane ynglar seg i det djupe vannet i Baltemheimen og gjetaren sler ungane sine med ein frossen trefot. Galteprammen symjar roleg over vatnet og slepar etter seg en oter.