slibrig.com > Forsida
Søk blant diktane:

morten

[forfatter-bilde]
Spedalsk nordlending med kapasitet [ 05.10.2001 ]

Einsleg same over vidda i stor fart.
Reinsdyr ekskrementar i anlete.
lykke! mot! kjærleik!
Nei, sjå, der kjem det fleire!
Eg sank saman med et djupt sukk mens eg ejakulerte blod og tenkte på konfliktane i midtausten.

Aksjonar mot uskyldige forbipasserande kan lønne seg hvis du har kreft i skrevet.
Ikkje sell bjørn for lite pengar.
Flå deg sjøl med sabel!
Spar krutet, et sneipar.

Samen fyker fortsatt i ensom galopp.
Han veit ikkje kvifor.
tvangstankar! angst og lumskheter!
han stoppar ikkje før han er i karasjok.
Der veit han at harmlause fiskarar ikkje får fisk.

Det kan han saktens trengje i dette været.
Snyen dalar ned på eli rygg mens ho grev seg i tarmane.
ho har også byllar, men dei er i anlete.